Vols 100.000$? Troba un error al futur Windows 8.1 i pots arribar a guanyar més de 100.000 Dólars. 

Microsoft ha engegat aquesta campanya per a polir al màxim el nou sistema operatiu que arribarà a finals d'aquest 2013 i tot apunta a que finalment el botó Inicia tornarà a ser present a l'escriptori entre d'altres millores i perfeccionaments del no gaire acceptat Windows 8, sobre tot pel que fa a les cerques, integrades totalment al sistema. 

 

El programa té tres tipus de recompenses: 

1) 100.000$ Si trobes errors referents al sistema de "Mitigation Bypass Bounty"

2) 50.000$ Si trobes errors referents a la defensa "BlueHat Bonus for Defense"

3) 11.000$ Si trobes errors crítics del nou Internet Explorer 11 del Windows 8.1

Les recompenses es poden sumar. Així que, a què esperes?

 

XIP >